MEDNARODNI INŠTITUT ECPD ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ, PROSTORSKO NAČRTOVANJE IN OKOLJSKE ŠTUDIJE, LJUBLJANA

V Ljubljani je septembra letos z delovanjem začel novoustanovljeni Mednarodni inštitut ECPD za trajnostni razvoj, prostorsko načrtovanje in okoljske študije. Deluje kot podružnica Evropskega centra za mir in razvoj (ECPD), ki je bil leta 1986 ustanovljen v okviru Univerze za mir OZN. Sekretariat je v Beogradu, Akademski svet pa v Parizu.

Mednarodni inštitut v Ljubljani je prva inštitucija ECPD v Sloveniji.

ECPD je v preteklih letih v državah JV in srednje Evrope ustanovil večje število svojih raziskovalnih, izobraževalnih in programskih operativnih enot – podružnic. Prav tako je ECPD v letih svojega delovanja vzpostavil dobre povezave z različnimi nacionalnimi in mednarodnimi organizacijami po celem svetu, še posebej z znanimi univerzami in drugimi akademskimi institucijami.

ECPD deluje na območju »Helsinške Evrope«, z usmeritvijo k državam v tranziciji; odprt pa je tudi za sodelovanje z drugimi deli sveta.

Ena od nosilnih usmeritev inštituta je celovito zavzemanje za izboljšanje kvalitete življenja. Pri tem izhaja iz prepričanja, da razvoj ne more biti definiran samo kot rast nacionalnega prihodka po prebivalcu, pač pa kot dejansko izboljšanje kvalitete življenja v vseh bistvenih dimenzijah, še posebej okoljski in trajnostni.

Inštitut sledi usmeritvam ECPD, ki med svojimi programi s posebno pozornostjo obravnava ekonomski in tehnološki razvoj družb in držav, kjer deluje. Zato se bo Inštitut za trajnostni razvoj med drugim poglobljeno ukvarjal s programi upravljanja naravnih resursov, v okviru katerih bo na konkretnih razvojnih, tehnoloških, urbanističnih in okoljskih projektih izhajal iz principov trajnostnega razvoja.

Poleg aktivne vključitve v potekajoče programe podiplomskih specialističnih študij ter magistrskih in doktorskih študij v okviru mreže ECPD se bo Mednarodni inštitut za trajnostni razvoj v Ljubljani aktivno vključil v organiziranje strokovnih in znanstvenih posvetov, simpozijev, seminarjev in poletnih šol s področja trajnostnega razvoja. Prav tako bo izdeloval raziskovalne projekte in študije s področja okolja, trajnostnega razvoja in upravljanja s prostorom na širšem prostoru srednje in JV Evrope.

Pri tem bo izhajal iz nekaterih dobrih izkušenj Slovenije,če omenimo nekatere dobre prakse na področju trajnostnega razvoja, na primer odnos do narave v okviru omrežij Natura 2000 in odnos do obnovljivih virov energije. Inštitut bo posebno pozornost namenjal okoljskim in trajnostnim temam, ki jih pokrivajo nekateri mednarodni sporazumi na območju srednje in JV Evrope (podonavski, savski sporazum, sporazum o sodelovanju na področju Dinaridov in drugi). Še posebej pa bo inštitut gradil na dobrih povezavah z raziskovalnimi, tehnološkimi, finančnimi in političnimi inštitucijami, ki jih je Slovenija vzpostavila med uspešnim vodenjem Evropske unije.

Ljubljana, oktober 2009 Janez Podobnik, direktor


Napovednik

SVETOVNI DAN HRANE 2020

S sloganom

“Gojimo, hranimo, ohranjajmo. Skupaj.”

Program konference

15.-16. oktober 2020


VIDEOPOVEZAVA ZA OGLED DOGODKA